top of page
Background.png

Чанартай, хүртээмжтэй боловсролыг ХҮҮХЭД БҮРТ

Бид юу хийдэг вэ?

Бид нийгэмд эерэг өөрчлөлт бий болгох чин хүсэл эрмэлзэлтэй, өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай, өөрийгөө сорьж ур чадвараа хөгжүүлэх сонирхолтой дотоодын болон гадаадын шилдэг их, дээд сургууль төгссөн салбар бүрийн залуу манлайлагчдыг сонгон шалгаруулж хоёр жилийн хугацаанд багшийн дутагдалтай орон нутгийн ерөнхий боловсролын сургуульд үндсэн багшаар томилон ажиллуулдаг. Залуус нь томилогдсон орон нутагтаа боловсролын хүртээмж, чанарыг сайжруулахад гар бие оролцож хүүхэд бүр өөрийн хүссэн ирээдүйгээ бүтээх боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө ажилладаг.

Бидний нөлөөлөл
Picture1_edited_edited.png

+3,200 хүүхэд
8 аймаг
9 сум

Монгол улс

103/189

Боловсролын индекс

4/10

Цар тахлын үеийн цахим хичээлд 10 хүүхэд тутмын 4 нь хамрагдаагүй

32,000

Нэмэлт багш 2030 он гэхэд шаардлагатай

102/141

Өрсөлдөх чадварын индекс

114/141

Шүүмжит сэтгэлгээ

4/10

7-14 насны 10 хүүхэд тутмын 4 нь унших, ойлгох чадвар сул

Эх сурвалж: БШУЯ, ДЭЗФ

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela

Дэмжигч байгууллагууд

Lemon Press-Dark logo.png
unnu logo.png
meeaTK3sRTfzSKrEL1dL.png
Unknown.png
edu.png
Screen Shot 2023-04-04 at 14.22.18.png
49f1b4ee7d57779074e3d626e6b904b8a2d1b733.webp

Медиа партнер

unnu.news

bottom of page