Line separator

TEACHfor
MONGOLIA

Бодит, өргөн цар хүрээтэй, тогтвортой шийдлийг зөвхөн газар дээр нь ажиллаж, асуудлыг мэдэрч чадсан манлайлагчид бий болгож чаддаг. Тиймээс хамтын манлайллын хүрээнд боловсролын системд өөрчлөлтийн салхи оруулах боломжийг шинэ үеийн манлайлагч залуу танд “Teach for Mongolia” олгож байна.

БИД ЮУ ХИЙДЭГ ВЭ?.

Нийгэмд эерэг өөрчлөлт хийхийг эрмэлздэг, ур чадвараа хөгжүүлэх сонирхолтой, өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай дотоодын болон гадаадын шилдэг их, дээд сургууль төгссөн залуу манлайлагчдыг сонгон шалгаруулж хоёр жилийн хугацаанд орон нутгийн ерөнхий боловсролын сургуульд үндсэн багшаар томилон ажиллуулах замаар боловсролын хүртээмж, чанарыг сайжруулах бөгөөд сурагчдад  хөгжих боломжуудыг нээж өгөхийн зэрэгцээ тэдэнд тулгамдаж  буй саад бэрхшээлийг даван туулахад тусалдаг.

Хөтөлбөрийн оролцогчид болон төгсөгчид  хоёр жилийн томилолтын турш  мэдлэг чадвар, туршлагаа өөр хоорондоо хуваалцаж, бие биенээсээ суралцах, дэмжлэг туслалцаа өгч нягт хамтран ажилладаг юм. 

Хөтөлбөрт оролцогчид “Teach For Mongolia”-ын төгсөгчдийн холбооны гишүүд болдог. Мөн өөрийн туршлага, хөтөлбөрөөс авсан урам зоригтоо үндэслэн дийлэнх төгсөгчид нь цаашид үргэлжлүүлэн багшлах, боловсролын байгууллагуудад  удирдах албан тушаал эрхлэх  мөн боловсролын чанар, хүртээмжийг хангах бусад салбарт ажиллах зэрэг карьерийн олон өөр сонголтыг хийдэг нь хөтөлбөрийн нэгэн онцлог юм.

Манлайлагч залуусыг шалгаруулах

Үр нөлөө үзүүлэхэд нь дэмжих, хөгжүүлэх

Тогтолцоог шинэчлэх, хөгжүүлэх

Хамтын манлайллыг дэмжинэ ​

Орон нутагт хоёр жил багшлах залуу манлайлагчдыг бид сонгон шалгаруулдаг.

Line separator

Бид сурагчдын өсөлтийг ахиулах, сургуулийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэхэд тусалж, бодит үр дүнг бий болгож чадах манлайлагчдыг дэмжиж ажилладаг.

Line separator

Бид танхимын хичээлээр дамжуулан урт хугацааны манлайллыг далайцтай дэмжиж, хөгжүүлдэг.

Line separator

​Бид эдгээр манлайлагчийн карьерийн замналд нь дэмжлэг үзүүлэх насан туршийн хамтын нөхөрлөл бүхий холбоог бий болгохыг дэмжиж ажилладаг.

Line separator

Монгол Улс

Боловсролын индексээр дэлхийн

189 орноос

103

Шүүмжит сэтгэлгээгээрээ дэлхийн

141 орноос

114

Өрсөлдөх
чадварын индексээр дэлхийн

141 орноос

101

Эх сурвалж: БШУЯ, Дэлхийн эдийн засгийн форум

​​2030 он гэхэд

32,000+

нэмэлт багш шаардлагатай

6-17настай

хүүхдүүдийн танин мэдэхүйн хөгжил сул

Орон нутгийн

11-14 настай

 хүүхдүүдийн үгийн утга эзэмшилт сул

Орон нутгийн 10 хүүхэд тутмын

4 хүүхэд

цар тахлын үеийн теле хичээлд хамрагдаагүй

58%

Улсын хэмжээнд нийт өрхийн 76 хувь нь интернетэд холбогдсон бол энэ нь нийслэлд 89 хувь, орон нутагт дөнгөж 58 хувьтай байна

Улсын хэмжээнд

АЛСЫН ХАРАА.

Боловсролын тэгш бус байдлын бууруулж, хүүхэд бүр өөрийн хүссэн ирээдүйгээ бүтээх боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө ажиллана.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО.

Нийгэм, эдийн засаг, газар зүйн нөхцөл байдлаас үл хамаарч хүүхэд бүр чанартай, хүртээмжтэй боловсрол эзэмшдэг тогтолцоог бүрдүүлэх эрмэлзлэл, мэдлэг, ур чадвартай манлайлагчдыг дэмжих системийг бүрдүүлнэ.