top of page
TEACH FOR MONGOLIA ХӨТӨЛБӨРИЙН 2024 ОНЫ ЭЛСЭЛТ 📣
Бүртгэл 2024 оны 4-р сарын 15-ны өдөр хүртэл нээлттэй байх бөгөөд та дараах хоёр аргын аль тохиромжтойг сонгон анкетаа ирүүлэх боломжтой.

Арга 1:  Google Form бөглөн бүртгүүлэх Арга 2: Worki платформ ашиглан бүртгүүлэх


Та хөтөлбөртэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77757711 утсаар холбогдон авах боломжтой.
bottom of page