top of page
ХАНДИВ ӨГӨХ
Та манай "Илгээлтийн Багш НҮТББ"-ын ХААН банкны 505163552631 тоот дансанд хандрив шилжүүлж бидний үйл ажиллагааг дэмжих боломжтой.
Гүйлгээний утга: "Хандив, Өөрийн нэр, Утасны дугаар" 
Жишээ нь: Хандив, Бат, 88XXXXXX

Thank you for helping us make a difference!

bottom of page