top of page
1.png

Бидэнтэй хамтран ажиллах

Бид салбар салбарын шинэ төгсөгч, мэргэжилтнүүдийг сонгон шалгаруулж багшийн дутагдалтай хөдөө орон нутгийн, тэр дундаа сумын сургуулиудад багшаар илгээх замаар боловсролын тэгш бус байдлыг бууруулах, орон нутагт өөрчлөлт шинэчлэлт бий болгохын төлөө ажилладаг.

Хэрэв танай орон нутагт багшийн орон тоон дутагдалтай байгаа бол та бидэнд хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Бидэнтэй хамтран ажиллах хүсэлт ирүүлсэнд баярлалаа!

bottom of page