top of page
Бидний нөлөөлөл
"Teach for Mongolia Fellowship" хөтөлбөрийн анхны буюу 2022-2024 оны элсэлтэд нийт 121 хүн материалаа ирүүлснээс шалгарсан 16 залуус нь 2022 оны хичээлийн жилээс эхлэн Монгол улсын 7 аймгийн 8 сумын ерөнхий боловсролын сургуульд математик, монгол хэл, уран зохиол, англи хэл, мэдээлэл зүй, нийгмийн ухаан, түүх болон биеийн тамирийн багшаар ажиллан 3,200 гаруй хүүхдүүдэд шууд хүрч ажиллаж байна.
Picture1_edited_edited.png

+3,200 хүүхэд
7аймаг
8сум

Анги танхимд
bottom of page